Oświadczenie Klubu


W dniu 14.11.2023 r. na prywatnej stronie (grupie na platformie Facebook) jednej z grup młodzieżowych naszego Klubu pojawił się post, który naruszał dobre imię Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płochocinie. Zarząd Klubu Sportowego AKS FC Płochocin niniejszym oświadcza, że nie wiedział o takich działaniach i jednoznacznie je potępia, ale oficjalnie chciałby za te działania przeprosić. Pani Dyrektor, mogła poczuć się niesprawiedliwie oceniona i posądzona o działania, które absolutnie nie należą do zakresu Jej odpowiedzialności.

Zarząd Klubu Sportowego AKS FC Płochocin pragnie podkreślić, że dotychczasowa współpraca i relacje z Panią Dyrektor układały się bardzo dobrze i bez zastrzeżeń, co mamy nadzieję uda się kontynuować w przyszłości, na bazie obustronnego zrozumienia i dialogu pomiędzy Stronami.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Klubu Sportowego AKS FC Płochocin

po. Prezesa Klubu Janusz Duczman