Procedury organizacyjne związane z powrotem do treningów

 • W czasie trwania jednostki treningowej w ramach obiektu sportowego będzie mogło przebywać maksymalnie 6 zawodników oraz trener.
 • Założenia szkoleniowe realizowane będą z zachowaniem zasady bezpiecznego dystansu. Grupa nie jest zobowiązana do stosowania maseczek ochronnych.
 • Zawodnicy klubu FC Płochocin  stawiają się na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem treningu w okolicy bramy wejściowej/parkingu obiektu sportowego. Obowiązkiem jest zachowanie bezpiecznego dystansu (min. 2 m) oraz posiadanie maseczki ochronnej.
 • Wejście na obiekt sportowy odbywa się wyłącznie po wezwaniu przez trenera grupy. Trenerzy zdezynfekują zawodnikom dłonie przed treningiem oraz po jego zakończeniu.
 • Jednostki zostały zaplanowane z zachowaniem 15 minutowych odstępów mających na celu bezpieczne opuszczenie obiektu przez grupę poprzedzającą. Rodziców oczekujących na dzieci tuż po ich odbiorze prosimy o natychmiastowe opuszczenie parkingu lub okolic wejścia na obiekt.
 • Każdorazowo po zakończeniu jednostki treningowej sprzęt sportowy, z którym zawodnicy mieli bezpośrednią styczność pozostanie zdezynfekowany. Każdy trener dysponuje sprzętem wydzielonym dla danej grupy.
 • Zawodnikom zaleca się stawienie na zajęcia przebranym w strój sportowy. Woda, którą zawodnicy zabierają ze sobą na trening będzie pozostawiona zgodnie z zasadą bezpiecznego dystansu.
 • Na obiekcie sportowym obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych, w tym rodziców podczas trwania treningu. Wynika to z obostrzenia dotyczącego ograniczenia liczby osób przebywających na terenie obiektu sportowego.
 • Wszelkie sprawy organizacyjne wymagające dyspozycji trenera mogą zostać załatwione wyłączne w sposób zdalny.
 • Ponadto na rodziców wszystkich zawodników FC Płochocin wznawiających trening nakłada się obowiązek dostarczenia oświadczenia, którego treść bezpośrednio dotyczy tego faktu. Niniejszy dokument po uzupełnieniu i podpisaniu zawodnik oddaje Trenerowi, który jest za niego odpowiedzialny. Jest to warunek niezbędny, aby dziecko mogło uczestniczyć w treningach.
 • Przypominamy, że wznowienie treningu przez zawodnika wiąże się z powrotem płatności miesięcznej w regularnej wysokości.

Zarząd klubu AKS FC PŁOCHOCIN

Regulamin korzystania z obiektów sportowych AKS FC Płochocin

 • Z obu boisk trawiastych mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane, trenujące w klubie AKS FC Płochocin.
 • Zawodnicy nie mogą samodzielnie wchodzić na teren obiektu. Uczestników odbiera trener (wejście główne przy bramie wjazdowej).
 • Na terenie boiska nie mogą przebywać rodzice, opiekunowie itp.
 • Zgodnie z zasadami dziecko do lat 13 może dotrzeć na obiekt wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 • Prosimy o przywożenie i odbiór zawodników o wyznaczonej godzinie! Godziny i harmonogram treningów są ściśle określone i uwzględniają wyjątkowe okoliczności oraz konieczność realizowania większej liczby treningów dla mniejszych grup.
 • Między treningami są zapewnione odpowiednie przerwy, aby uczestnicy spokojnie opuścili obiekt przez wejściem kolejnej grupy.
 • Zawodnicy przed treningiem / po zakończeniu będą poddani dezynfekcji. W miarę możliwości prosimy, aby każdy zawodnik posiadał własny płyn dezynfekcyjny, z którego będzie mógł korzystać we własnym zakresie.
 • Na każdym z boisk może przebywać maksymalnie 6 zawodników oraz Trener prowadzący zajęcia. Podziału na grupy dokonują trenerzy. Grupy są przypisane na stałe, aby zmniejszyć ewentualne ryzyko przenoszenia wirusa.
 • Na trening przychodzimy już przebrani. Szatnie i prysznic będą zamknięte.
 • Podczas treningu zawodnicy i trener nie mają obowiązku zakrywania twarzy. Należy jednak zakrywać twarz podczas przemieszczania się na obiekt.
 • W przypadku pojawienia się u zawodnika lub rodzica gorączki, gorszego samopoczucia lub innych objawów choroby rodzic/zawodnik jest zobowiązany do pozostania w domu i poinformowania trenera, aby nie narażać innych uczestników treningu.   

Zarząd klubu AKS FC PŁOCHOCIN