Pomóż w modernizacji obiektu FC Płochocin. OSTATNIE DNI GŁOSOWANIA!

Gmina Ożarów Mazowiecki w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” może przeznaczyć ok 200 tyś zł na modernizację boiska i obiektów klubu FC Płochocin. Aby tak się stało projekt ten musi zostać wskazany na liście do głosowania – to projekt numer 9 Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego FC Płochocin (projekt gminy).

Szybka i prosta procedura głosowania:

  • Zaloguj się do formularza online https://ozarow-mazowiecki.pl/zglos_swoj_pomysl-glosowanie/ (<- to aktywny link)
  • Wpisz swoje imię, nazwisko, pesel i adres e-mail
  • Zaznacz projekt nr 9. Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego FC Płochocin (projekt gminy)
  • Na adres e-mail otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie oddania głosu. Wybierz “Potwierdzam oddany głos”
  • Widzisz jakie to proste… Dziękujemy za Twoją pomoc!

PEŁNA TREŚĆ DOTYCZĄCA SPOSOBÓW GŁOSOWANIA:

Termin głosowania:

Głosowanie trwa od 23.02.2022 r. do 7.03.2022 r.

Sposób głosowania:

– online przez interaktywny formularz  https://ozarow-mazowiecki.pl/zglos_swoj_pomysl-glosowanie/

– w formie tradycyjnej poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny karty do głosowania dostępnej w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 (parter) – należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

Kto może głosować:

Głosować mogą osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie gminy. Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz na jeden wybrany projekt z listy (bez możliwości modyfikowania i zmiany oddanego głosu).

Przy głosowaniu należy podać imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

  • bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w gminie Ożarów Mazowiecki;
  • w przypadku osób nie posiadających meldunku na terenie gminy, na podstawie wpisu do rejestru wyborców.

Głosując współdecydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane środki jakie otrzymała gmina w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”. Zrealizowane zostaną te pomysły, które otrzymają największą liczbę głosów. Wyniki poznamy już 15 marca 2022 r.