Obowiązkowe ubezpieczenie dla zawodników

Ubezpieczenie NNW podstawowe w PZU S.A.

Zawodnicy trenujący w klubie AKS FC Płochocin mają obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Wychodzimy więc z inicjatywą pośredniczenia jako Klub w ubezpieczeniu wszystkich zawodników w ramach ubezpieczenia grupowego bezimiennego. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest zgłoszenie wszystkich zawodników grających w klubie w jednym wariancie! Termin zgłoszenia przez Klub upływa 28.02.2021r.

Wybór wariantu: Na ten moment przyjmujemy do ubezpieczenia Wariant I. Przesyłając potwierdzenie chęci skorzystania z ubezpieczenia dla swojego dziecka/ zawodnika (do trenerów prowadzących) prosimy zawrzeć informację czy są Państwo gotowi skorzystać z wariantu II. Jeśli taką chęć wyrazi minimum 70% zainteresowanych to ubezpieczymy wszystkich w wariancie II.

Całkowity koszt ubezpieczenia – wysokość składki rocznej na 1 zawodnika to – w Wariancie I – 12 zł lub w Wariancie II – 25 zł (dla zawodników urodzonych w 2002 r lub wcześniej jest to kolejno 25 zł lub 50 zł).

Uwaga: CAŁKOWITY KOSZT UBEZPIECZENIA POKRYWA ZAWODNIK.

Termin: Potwierdzenie dot. wyboru wariantu prosimy przesłać do trenerów w terminie do 20.02.2021. Następnie otrzymają Państwo informację o wyborze wariantu, po czym poprosimy o dokonanie stosownej płatności. Płatność gotówką do trenerów (w terminie do 25.02.2021r).